20FD3AE9.png
E42F40BD.png

Bút chì xé công nghiệp 7600

Hiện tại 7600 màu đỏ đang hết hàng
Giá bán: 37.000 đ/Cây
Số lượng  

MÔ TẢ SẢN PHẨM

*Đánh dấu lên kiếng, gỗ, kim loại, da, vãi, nhựa, sanh sứ...