Đăng ký

Điều kiện đăng ký sỉ

Mục đích

Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet được cung cấp tại trang www.lychau.com.vn


Đăng ký thành viên

① Cách thức đăng ký thành viên như sau: sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu quy định của Lý Châu, bạn đánh dấu đồng ý vào các điều khoản, khi đó bạn sẽ trở thành thành viên của Lý Châu.


② Đăng ký thành viên không áp dụng cho những đối tượng sau:


1. Mất tư cách làm thành viên theo khoản 3 điều 7 của quy định (bạn chỉ có thể gia nhập lại làm thành viên sau 3 tháng).

2. Nội dung đăng ký giả mạo, điền thiếu thông tin hay đánh sai chữ.

3. Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Lý Châu khi đăng ký hội viên.


③ Thời hạn chấp thuận đơn đăng ký thành viên được tính từ thời điểm Lý Châu đồng ý.


④ Trường hợp thành viên có sự thay đổi nội dung đăng ký theo điều 15 khoản 1 thì phải thông báo ngay cho Lý Châu về nội dung thay đổi đó bằng Email hoặc cách thức liên lạc khác.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (Chỉ dành cho khách hàng mua sỉ)

***Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới